Shop

eco-DUOMIX

Istället för en blandningshelix är eco-DUOMIX utrustad med en blandningskapsel optimerad för döda utrymmen, som kan användas för dynamisk blandning för första gången. Material med samma och/eller olika viskositet utvecklades och utvärderades. Den döda utrymmesoptimerade blandningskapseln som används, istället för en blandningsspiral, är tillgänglig som förbrukningsvara och installeras direkt vid utloppet av dispensern. Inuti kapseln säkerställer den motordrivna mixern optimal blandning, även av komponenter som är svåra att bearbeta, trots den lilla volymen. En exakt applicering av även de minsta tätningspärlorna uppnås med hjälp av en utbytbar metallutmatningsnål, som är mekaniskt ansluten till blandningskapseln.

För priser vänligen kontakta info@scanmaster.dk eller ring oss +45 4582 8090

Category:

Product Description

System presentation

Bild 1: Självnivellerande vätska, lågvisköst material, inkl. sensorteknik – Bild 2: Ej självutjämnande vätska, material med medel till hög viskositet, inkl. sensorteknik och tryckmatning

Jämförelse av blandningsresultat vid statisk och dynamisk blandning med
samma volymflöde och identiska laboratorieförhållanden:
Proverna kördes med samma kontrollenhet (kalibrering
och program var identiska) och samma baspump (drivenheter,
pumphus, rotor och stator etc.). Bara sättet att blanda
materialet ändrades.

För doseringstesterna användes ett svårbearbetat 2-komponents epoxilim.
Blandningsförhållandet är 10:1 (A:B) i vikt.
Proverna preparerades med olika doseringshastigheter (0,5 ml/min – 6 ml/min).
Som kan ses i figur 1 är testmaterialet med den statiska blandningen inte bearbetningsbart som standard
– materialet är endast delvis blandat och härdar inte helt.

För testerna av den dynamiska blandningen, hastigheter på ~200 rpm, upp till
~2000 rpm användes. Som kan ses i figur 2 är detta material
är redan homogent blandad vid den lägsta hastigheten, vilket
optiskt skiljer sig inte från proverna med högre dosering
hastigheter och mixerhastigheter.

Resultat: 2-komponent epoxilimmet, vilket inte kunde vara
bearbetas genom statisk blandning, blandas tillförlitligt genom dynamisk blandning
även vid lägsta blandarhastighet och kan bearbetas optimalt.

Bild1: Jämförelse: Blandningsresultat statisk blandning (vänster), blandningsresultat dynamisk blandning (höger) – Bild 2: Blandningsresultat eco-DUOMIX (dynamisk blandning)

Gå till datablad

has been added to the cart. View Cart