Shop

Flowplus vätskesensor

För optimerad processsäkerhet

Datablad

Trycksensorn flowplus och motsvarande utvärderingsenhet flödesskärm underlättar och förbättrar dina applikationer. För högsta säkerhet kring doseringsprocesser.

Product Description

Vätskesensorn flowplus16 är en nyutveckling av ViscoTec. Denna sensor garanterar optimal processsäkerhet för nästan alla applikationer där media transporteras.
Flowplus16 kan användas universellt för tryckmätning av vätskor och andra medier i doseringsapplikationer.
Via en intelligent mjukvara kan flowplus16 analysera statisk och dynamisk flödesapplikationsmekanik.

has been added to the cart. View Cart