viscotec application circuit board

Termisk hantering i kretskort

ViscoTec doserpumpar har redan bevisat sig i talrika applikationer som det optimala verktyget för hantering av högt abrasiva material. Doseringstester utfördes för en kund med deras nya 1-komponents värmeledande pasta på ViscoTecs tekniska center. Det extremt abrasiva och samtidigt högviskösa materialet behövde doseras på ett tryckt kretskort samtidigt som de högsta noggrannhetskraven uppfylldes.

De färdiga kretskorten installeras i olika elektroniska komponenter i den efterföljande tillverkningsprocessen. Värmepastan hjälper till att stödja termisk hantering och säkerställer optimal värmeöverföring till omgivningen.

För doseringstesterna användes en 1-komponents 3RD8 dispenser med keramikrotor och drivs av en ViscoPro-C servo-drive. Materialet fördes fram via ett ViscoMT-C patrontömningssystem.

Utmaningar med dosering av abrasivt termiskt material

Abrasiva pastor orsakar ökat slitage. Om egenskaper som hög viskositet hos materialet sedan adderas når många vanliga doseringssystem och teknologier, som t.ex. kolvpumpar, sina gränser. De kan inte uppfylla de höga kraven på livslängd och precision. ViscoTec är specialisten för dessa material i synnerhet. Med den oändliga kolvpumpsprincipen lyckas ViscoTec minimera slitage till ett minimum och uppfylla de högsta precisionkraven. Genom att använda keramikrotorn i tillägg till ViscoTecs standardutrustning kan livslängden på doseringsutrustningen ökas många gånger, även vid dosering av högt abrasiva material.

Doseringstesterna visar att trots den höga viskositeten och abrasionen hos den termiska pastan doserades de enskilda linjerna och prickarna mycket precist. Hastigheterna hos dispensern och roboten kombinerades perfekt. Det fanns inget dropp av materialet.

Utöver perfekta doseringsresultat innebär detta även mindre driftstopp på grund av mindre underhållsarbete och minskade kostnader för slitagedelar för kunden. Dessutom minimeras materialet som slösas bort och förebyggande av förorening av komponenter samt oavsiktlig droppning. Detta säkerställer i sin tur färre avvisningar.

I följande video kan du se doseringstesterna med den högt abrasiva termiska pastan.

viscotec application circuit board dispensing